Hier komen voorbeelden te staan wat ik allemaal gemaakt heb